Finansiell kalender

Tidpunkter för ekonomisk information

 

Årsredovisning för 2017

Årsstämma:

2018-05-08

2018-06-11

Delårsrapport 1: 2018-05-31
Delårsrapport 2: 2018-08-31
Delårsrapport 3: 2018-11-30
Bokslutskommuniké för 2018

Årsstämma

2019-02-28

2019-06-07