Stå upp och jobba

Att arbeta stående känns bra, är bra för din hälsa, och du kan bli effektivare!

Fråga de som står upp och arbetar, och du kommer att höra att det “känns väldigt bra”.
Det kan räcka som anledning. Det är dessutom så att du, genom att stå upp, kan:

  • Öka din produktivitet med 10% eller mer
  • Fördubbla din kaloriförbrukning
  • Leva längre
  • Minska risken för t ex cancer, diabetes typ 2, samt hjärt- och kärlsjukdomar med upp till 50%
  • Stärka kroppen och förbättra balansen
  • Hålla ryggproblem borta

Det känns bra

“Det känns bra att stå upp och arbeta”. Det svaret kommer du att få om du pratar med några som redan gör det. Det kommer du själv att uppleva om du provar. Du kan också sätta dig in i forskningen kring fördelarna med att stå upp, såväl som riskerna med att sitta för mycket. Eller, nöja dig med att konstatera att det helt enkelt känns väldigt bra, det är “skönt för kroppen”.

Öka din produktivitet med 10% eller mer

Du ökar din ämnesomsättning när du ställer dig upp. Det syresätter hjärnan. Det i sin tur kan bidra till att göra dig mer effektiv. I ett kontorsförsök uppmättes produktivitetsförbättringar med 10%. Många berättar att de upplever ännu större skillnader (t ex “jag får dubbelt så mycket gjort”). Många upplever också att de har mer energi och bättre fokus.

Läs mer:
http://readwrite.com/2013/09/26/standing-desks-productivity/

Fördubbla din kaloriförbränning

Du kan öka din förbränning med 2-3 gånger när du står upp, jämfört med att sitta ner. Om du gör det några timmar per dag, kan det motsvara en skillnad på många kilo på ett år.
I sittande brukar man ange kaloriförbrukningen till 1kCal per timme för varje kilos kroppsvikt. Från det kan man räkna på en ökning med 100 kcal per timme från att stå upp. 1kg motsvarar ung. 7000kCal, så om du står upp t ex halva dagen, så kan du förbränna mer än 10kg extra på ett år, bara genom att ändra arbetsposition. Hur stor skillnaden blir mellan sittande och stående beror på hur passiv du är när du sitter och hur aktivt du står. Totalt sett kan man mer än dubbla sin förbränning bara genom att ”stå aktivt”, och ofta får du en större totalökning än så i och med att du blir mer ”rörlig” när du arbetar stående. T ex så kanske du blir mer benägen att ta några steg extra för att uträtta ett ärende, och kanske gå och prata med en kollega istället för att maila eller ringa.

Lev längre

Genom att stå upp mer halverar man risken att dö inom tre år, visar en stor studie som omfattar 200 000 människor. I studien såg man att vuxna som satt mer än 11 timmar per dag hade en rejält förhöjd risk att dö de kommande tre åren, jämfört med de som satt högst fyra timmar om dagen. Forskarna tog hänsyn till och rensade bort faktorer som fysiskt aktivitet, vikt och hälsa, ändå var det omkring 40 procent högre risk att dö för de som satt mycket.

Läs mer:
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2012-03/si-suy032612.php

Lev Friskare

Genom att stå mera, minskar du risken rejält för att få olika livsstilsjukdomar, t ex hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, och diabetes typ2. Det finns idag mycket forskning kring detta, så kallad “sittsjuka”. Studier visar att minskat sittande kan halvera riskerna att få eller dö i hjärt- och kärlsjukdomar. Risken att få cancer kan minskas med upp till 50% (beroende på cancerform). Problem med diabetes typ 2 kan mer än halveras genom att begränsa stillasittandet.
Studier har också indikerat att minskat stillasittande kan relateras till färre problem med psykisk ohälsa, blodproppar, höftledsfrakturer, njursjukdom, lungfunktionen, och gallstensbesvär.

En av faktorerna som gör stående arbete hälsosammare, relateras till produktionen av så kallat “lipoproteinlipas”, ett viktigt enzym som bidrar till fettförbränningen. Efter en stunds sittande avstannar nästan produktionen av detta, vilket leder till ett lägre upptag av fett i musklerna. I samband med detta har man också sett en lägre koncentration av det goda kolesterolet HDL. Det finns tydliga samband mellan låga nivåer av lipoproteinlipas och olika former av “sittsjuka”.

När man står upp, upprätthåller man produktionen av lipoproteinlipas, en följd av att musklerna är aktiverade i stående.

Läs mer:
iForm
Runner’s World
Hjärnfysik
Expressen
FHM stillasittande och ohälsa
WebMD
ABCNews
NY Times
Health.com
British Journal of Sports Medicine

Stärk kroppen och förbättra balansen

Att stå upp förutsätter att du är i balans. Den styrs både av balanscentrum i hjärnan, örats balansorgan, och alla de muskler som styr bl a fotled, knäled, höften, och mag- och ryggmuskler. När du står upp så tränar du alla dessa små och stora muskler, och dessutom koordinationen mellan dem, vilket är bra för balansen.

Sittandet inaktiverar också rumpmuskeln. Den är utsträckt och utsatt för statisk stretch hela dagen, vilket försvagar den. Om man sitter mycket kan rumpan bli större men av en annan anledning – den fylls med fett

Läs mer:
Sittandet gör rumpan mycket större

Var fri från ryggproblem

När man sitter och sitter framåtlutad, belastar man ryggraden/ländryggen vilket är ogynnsamt för ryggen. Utifrån att sittandet har ökat mycket, är det kanske inte konstigt att att förekomsten av ryggsmärtor också har ökat.

Läs mer:
Sitting messes with your back

För mer information om forskning kring dessa punkter, har du möjlighet att läsa vidare i summeringarna nedan:

Våra höj och sänkbara ståbord för ditt skrivbord

Original Large

3.490 kr
9 ställbara steg
Skärm + Laptop + Tangentbord + Mus

Original Compact

3.190 kr
9 ställbara steg
Laptop + Mus

Light Large

2.590 kr
9 ställbara steg
Skärm + tangentbord + Mus

Light Compact

2.390 kr
9 ställbara steg
Laptop + Mus