Om Freedesk

Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag.

Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet.

Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt.

Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.

Freedesks ambition är att nå hög volym och lönsam försäljning i Europa och USA, inom två till tre år räknat från slutet av 2016.

Freedesks styrelse och ledning har stark kompetens inom entreprenörskap, företagsutveckling, förvaltning, internationell handel, produktutveckling och produktion.